Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

nutt
5407 048c
Reposted fromMeneroth Meneroth viadivi divi
nutt
5855 2289
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viadivi divi
nutt
3997 1519 500
Reposted fromfafner fafner viadivi divi
nutt
4376 1050 500
Reposted fromInnominate Innominate viadivi divi
nutt
6438 d645
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viadivi divi
nutt
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viauciekam uciekam
nutt
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viauciekam uciekam
nutt
8320 2131
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viayanek yanek
nutt
9663 6ffe 500
Naprawdę jestem na bieżąco...
Reposted fromjankoza jankoza viayanek yanek
nutt
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viakaloryfer kaloryfer
nutt
9381 660f 500
nutt
nutt
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viahouseofpain houseofpain
nutt
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viahouseofpain houseofpain
nutt
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viahouseofpain houseofpain
2087 910b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viahouseofpain houseofpain
nutt
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viahouseofpain houseofpain
nutt
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viahouseofpain houseofpain

November 13 2017

3049 b887
Reposted fromdivi divi
Gdy coś stracisz to nie płacz głośno

Quebonafide  (via justhimblr)

Reposted fromdivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl