Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

nutt
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viauciekam uciekam
nutt
0265 f9b7
nutt
7851 943d 500
Julian Tuwim "Inne"
Reposted fromdeviate deviate viahiperbadziev hiperbadziev
nutt
Jeśli możesz komuś pomóc, jeśli potrafisz coś dobrze robić i zmienić świat, to powinieneś działać.
— Jill Santopolo
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viahiperbadziev hiperbadziev
nutt
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viahiperbadziev hiperbadziev
nutt
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaKisune Kisune
9961 a5b6 500
Reposted frominculubum inculubum viaoll oll
nutt
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viaoll oll
nutt
Reposted fromkoneva koneva viaoll oll
nutt
0542 5d99
Reposted fromrisky risky viaoll oll
nutt
2367 909f 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viaoll oll
nutt
3867 82c3 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
nutt
Reposted frombruisedlee bruisedlee viaoll oll
nutt
Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.
— Jon Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromkropki kropki viaoll oll
nutt
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaoll oll
nutt
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viaoll oll
nutt
2805 7839 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaoll oll
nutt
7756 5989 500
Reposted fromkyte kyte viaoll oll
nutt
3616 6162 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll
nutt
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl