Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

nutt
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viasoundofsilence soundofsilence
nutt
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaxannabelle xannabelle
nutt
KOCHAŁEM JĄ, ALE BYŁEM WOBEC NIEJ PODŁY. 
— "Maleńczuk"
Reposted frombrzask brzask viaxannabelle xannabelle
nutt
0729 1efe
Reposted frommentalstate mentalstate viaxannabelle xannabelle
8492 962f 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaxannabelle xannabelle
nutt
2804 7cd4
Reposted fromniewychowana niewychowana viaxannabelle xannabelle
nutt
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
nutt
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald.
8232 95b8
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle
nutt
6695 9621
Reposted fromkonwalia konwalia viaxannabelle xannabelle
nutt
8559 7904 500
nutt
*chyba
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viaxannabelle xannabelle
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viaoll oll
nutt
9088 08fe 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
nutt
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoll oll
8310 d328
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaoll oll
7456 09d1 500

sixpenceee:

If only.

nutt
7535 9822
Reposted fromSuuoon Suuoon viaoll oll
nutt
5035 b6b9 500
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viaoll oll
nutt
2620 3b07 500
Reposted fromNajada Najada viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl