Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

nutt
3839 2c0a 500
Reposted frommeem meem viacoffeebitch coffeebitch
nutt

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viacoffeebitch coffeebitch
nutt
8924 8910
Reposted fromannadziuba annadziuba viacoffeebitch coffeebitch
2844 73c7
Reposted fromtron tron viax-ray x-ray
nutt
2374 78e3
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viax-ray x-ray
nutt

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viax-ray x-ray
nutt
7722 8c7a
Reposted frommisza misza viax-ray x-ray
nutt
6141 6899 500
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viax-ray x-ray
nutt
9785 585d 500
Reposted fromrol rol viax-ray x-ray
nutt
7032 33cd
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viax-ray x-ray
nutt
8030 2ad7
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viax-ray x-ray
nutt
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viax-ray x-ray
nutt
4913 c561 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viax-ray x-ray
nutt
Reposted fromkostkaczekolady kostkaczekolady viax-ray x-ray
nutt
Reposted fromolewka olewka viax-ray x-ray
nutt
5945 7842 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viax-ray x-ray
nutt
6363 8917
Reposted fromjustMeee justMeee viacoffeebitch coffeebitch
nutt
4906 9bf2 500
Reposted frommeem meem viacoffeebitch coffeebitch
nutt
1982 98e4 500
Photo; Anil Aydin‎
Reposted fromPoranny Poranny viacoffeebitch coffeebitch
nutt
0195 36c9 500
Reposted frommhsa mhsa viacoffeebitch coffeebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl