Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

nutt
Od­po­wiedz każde­mu, kto Cię woła. Idź do te­go, który milczy.
— Jean Galot.
Reposted bySkydelanmissljud

August 19 2018

nutt
what the fuck is wrong with me
— the same question again and again
nutt
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaultraviolet ultraviolet

August 17 2018

nutt
6619 95fe 500
26.
nutt
1039 2fa3 500
Reposted fromkotowate kotowate viaiammistake iammistake
nutt
4817 5532 500
F.Springer '13 pięter'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaiammistake iammistake
nutt
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
nutt
4352 f5cd
Reposted fromnyaako nyaako viaiammistake iammistake
nutt
Fantazjowanie i marzenie może złamać człowiekowi serce.
— Cecelia Ahern – "Gdybyś mnie teraz zobaczył"
Reposted fromforgivness forgivness viaiammistake iammistake
3243 ee2b
Reposted fromdeviate deviate viaiammistake iammistake

August 16 2018

nutt
Jak coś naprawić, gdy nie wiesz co jest zepsute?
Reposted byxmartiimoglismywszystkocatchbreathoflifeirbjarbirbskaaryfikaacjaaduszyczterywiekipozniejimpulsiveeiammistakemesoutepikkumyysmallerSy5Sy5kerkunSkydelanmyfuckingrealityzakretkaa

July 31 2018

nutt
9055 106b
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
nutt
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viauciekam uciekam
nutt
Podejmij ryzyko
Jeśli wygrasz- będziesz szczęśliwy.
Jeśli przegrasz- będziesz mądry.
Reposted fromsilla silla viayanek yanek
nutt
5169 318e
Reposted frompulperybka pulperybka viauciekam uciekam
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viayanek yanek
nutt
1074 a329 500
Reposted fromwooles wooles viaoll oll
nutt
8136 f8a0
Reposted fromoll oll
nutt
8159 7a08 500
Reposted fromoll oll
nutt
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl