Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2019

nutt
9009 1102 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viairmelin irmelin
nutt
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
nutt
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
nutt
4573 3998 500
Reposted fromAvadacadavra Avadacadavra viairmelin irmelin
nutt
4574 a95b 500
Reposted fromAvadacadavra Avadacadavra viairmelin irmelin
nutt
7291 534e 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
nutt
8474 9968 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
nutt
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viashineon shineon
nutt
Gdzieś we mnie, na samym dnie serca istnieje tęsknota. Ten rodzaj tęsknoty do której nie chcę wracać. Smutek za latami młodości, za tym co może nie było idealne, ale było moje. Minęło. Ludzie z tamtego czasu odeszli.
Pozostały one - całowicie bezlitosne.
Wspomnienia. Piosenki. Zapachy.
— aggape 19/08/2019
Reposted fromaggape aggape viashineon shineon
nutt
7549 a705 500
Reposted fromLane Lane viairmelin irmelin
nutt
Aby trzymał mnie w ramionach, tak jak ja trzymam go w sercu.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
nutt
suhaib93

Meanwhile in a Berlin metro…. The text on the bag reads:

“This text has no other purpose than to terrify those who are afraid of the Arabic language.”

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viairmelin irmelin
nutt
nutt
8956 3c9b 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
nutt
8740 5260 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
nutt
Reposted frompffft pffft viairmelin irmelin
nutt
9713 2e54 500
Reposted byVostokfiurkalenifcaliliowadusza
nutt
9712 a63c
Reposted by919mrpafpsygateMagoryanduobixbeltanekartofelgrarzynka

August 21 2019

nutt
Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić; pięćdziesięciu, aby nauczyć się milczeć.
— Ernest Hemingway.
Reposted bykateistrueclintwestwooddeparterroyalityxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl