Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

nutt
Jestem kompletnie zdezorientowana, mogę tylko mamrotać "boli", mogę myśleć intensywnie słowami, których nie umiem powiedzieć, i mogę się bać, że zostanę odstawiona w kąt jak grabie przez kogoś, na kim mi bardzo zależy, oraz że ktoś będzie czegoś ode mnie chciał, a ja to zrobię źle.
— M. Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromuciekam uciekam
nutt
#351
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaKisune Kisune
4747 086a 500

secondtimevirgin:

An Inn at Osaka (Heinosuke Gosho, 1954)

Reposted fromLittleJack LittleJack
nutt
5329 b3af 500
Reposted fromverronique verronique viaoll oll
nutt
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viaoll oll
nutt
Reposted frommeem meem viaoll oll

brandoboss99:

energizerbun-nay:

trying to spell necessary like

That’s more letters than nesseccessary

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaoll oll
4418 9221 500
Reposted fromphilipp philipp viaoll oll
nutt
5611 4f04 500
Reposted fromte-quiero te-quiero viaoll oll
nutt
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viairmelin irmelin
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viairmelin irmelin
nutt
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viairmelin irmelin
nutt
9068 fb04 500
Reposted fromroxxx roxxx viairmelin irmelin
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
6716 3fd4 500

kombuchakween:

Honestly one of my fave posters at a Women’s March

Reposted fromanimasporca animasporca viairmelin irmelin
nutt
Co rano trzeba wstać,
a co wieczór zapomnieć.
— Miuosh
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
nutt
1418 a3c9 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
9399 e768
Reposted fromshitsuri shitsuri viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl