Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

nutt
2173 0f0d 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaoll oll
nutt
6079 ac84
Reposted fromswissfondue-interim swissfondue-interim viaoll oll
nutt
Nic tak nie boli jak świadomość, że coś właśnie dobiega końca.
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayanek yanek
3906 f955
Reposted fromcourtney97 courtney97 viayanek yanek
nutt
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viayanek yanek
nutt
3419 67f0
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viayanek yanek
nutt
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
nutt
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
nutt
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
nutt
8316 6606 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viauciekam uciekam
3613 1e6a
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viairmelin irmelin
nutt
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viairmelin irmelin
nutt
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viaazazel azazel
nutt
1799 5a7f 500
Reposted fromarumhc arumhc viaazazel azazel
nutt
Tęsknisz za czymś?
nutt
1909 0a55 500
Reposted frompampunio pampunio viaazazel azazel
nutt

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaazazel azazel
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaazazel azazel
nutt

Niech mnie nikt nie rusza, mowie. Ty, i ty, i ty, i pan, i pani i pan: Czy można prosić was? Nie ruszajcie mnie. Ni źle, ni dobrze, ni w ogóle, ni mimochodem. Bo cokolwiek powiecie, to i tak nie będzie to. Pomińcie proszę mnie milczeniem. A najlepiej zapomnijcie. Szczęście z wami, cicho ze mną.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl