Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

nutt

Andjrzej Ballo 

****

gdybym był bogiem
dałbym ludziom dni
wielokrotnego użytku
i umiejętność patrzenia na innych
jakby pierwszy raz się ich widziało
nie stosowałbym też metody prób i skreśleń

ciekawe
czy oryginalny bóg
przeczyta ten wiersz

niby jest wszędzie
ale nas tam nie ma

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi
nutt
3884 76cd 500
Reposted fromgreenfox greenfox viadivi divi

mysticalcoffeequeen:

*Looks at menu closely for 10 minutes*

“yeah i’ll order the exact same thing i order every single time i come here”

Reposted frommediocredonut mediocredonut viadivi divi
nutt
1324 85e1
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viadivi divi
nutt
me: *wants to meet new people, to date, to make friends and just to connect*
anxiety: oh sweetie
Reposted fromintotheblack intotheblack viadivi divi
nutt
nie bardzo umiem w życie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi
6228 49cb 500

zanikanie:

zzz

Reposted fromdivi divi
6225 7431
Reposted fromdivi divi
nutt
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viapolciak polciak
nutt
5523 6cde 500
lol nope, it's great :D
Reposted fromteijakool teijakool viadivi divi
nutt
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
nutt
5213 8dfd 500
Reposted fromalicemerry alicemerry viadivi divi
nutt
Reposted fromgruetze gruetze viadivi divi
nutt
kocham
Reposted fromnawetsrednio nawetsrednio viadivi divi
nutt
1258 014b
Reposted fromlittlefool littlefool viadivi divi
nutt
Reposted fromgarstki garstki viadivi divi
nutt

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Reposted frommillionlittlepieces millionlittlepieces viadivi divi
nutt
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
nutt
Reposted frominzynier inzynier viadivi divi
nutt
0810 df91 500
Reposted fromNekoii Nekoii viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl