Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

nutt
0603 1a9b 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
6514 537e 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
nutt
6065 c98c
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viairmelin irmelin
6506 86b0
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
9388 b0db
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
nutt
1427 c62a
Reposted fromwwannie wwannie viairmelin irmelin
nutt
6983 30c0
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
nutt
3146 124f
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
nutt
6693 084e
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
nutt
6092 1373
Reposted fromxawery xawery viairmelin irmelin
nutt

Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.

— - Aleksandra Steć
Reposted fromfreedomlover freedomlover viairmelin irmelin
nutt
3720 533e 500
Reposted fromLuna- Luna- viayanek yanek
nutt
2437 4d7d 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viairmelin irmelin
nutt
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
nutt
5574 5e50
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viairmelin irmelin

April 22 2018

nutt
5449 69c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viax-ray x-ray
nutt
9873 4376 500
Reposted frombudas budas viax-ray x-ray
nutt
3467 4f59
Reposted fromMatalisman Matalisman viax-ray x-ray
nutt
Czasem ludzie są piękni. Nie z wyglądu. Nie w tym, co mówią. W tym, kim są.
Reposted fromlovvie lovvie viaDaisy88 Daisy88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl