Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

nutt
9209 29d2
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaalkohol alkohol
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viaalkohol alkohol
nutt
2827 6eb5
Reposted fromironicdreams ironicdreams viaalkohol alkohol
nutt
Ale prawda wygląda tak, że czuję się bardziej wolna z nim niż wtedy, kiedy byłam sama. Przy nim czuję się bardziej sobą niż bez niego. Może tak wygląda prawdziwa miłość.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalkohol alkohol
4228 eb1e 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaalkohol alkohol
nutt
Potrzeba mi podróży, odgłosów kolejowego dworca, zapachu pociągu, wrażeń, wrażeń, wrażeń.
— Rajstopy Hrabiny
nutt
1092 3917
Reposted fromrol rol viaalkohol alkohol
nutt
9144 d6eb 500
Reposted fromalkohol alkohol
nutt
6530 9e47 500
Reposted frombimberdrinker bimberdrinker viaalkohol alkohol
nutt
8938 bb76
Reposted fromkaiee kaiee viaalkohol alkohol
nutt
nutt
7217 2811 500
Reposted fromhuech huech viaalkohol alkohol
nutt
Reposted fromSardion Sardion viaalkohol alkohol
nutt
Wtedy życie chciałabym przerwać, kiedy chwila jest zbyt piękna. Wtedy chcę umrzeć, aby już nic złego potem stać się nie mogło, nic mniej pięknego niż ta chwila.
— Witkacy, "622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta"
Reposted fromsarson sarson viaalkohol alkohol
nutt
Jest na świecie tyle pięknych rzeczy a ty się martwisz, że zimno, że nie posprzątane
— mama, jak zawsze najmądrzej
nutt
W Madrycie człowiek siedzi przy stoliku kawiarnianym na ulicy i, choć nic konkretnego go nie oczekuje, wie, że wszystko może się zdarzyć: przyjaźń, miłość, przygoda. Tutaj wiadomo, że nic się nie stanie.
— Witold Gombrowicz, "Dziennik 1953-1956"
Reposted frombookquotes bookquotes viaalkohol alkohol
6081 c296
Reposted fromgilbster gilbster viaalkohol alkohol
nutt
1405 fd2d 500
Hłasko - Pijany o dwunastej w południe
Reposted fromKACHA KACHA viaalkohol alkohol
nutt
2426 b214
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaalkohol alkohol
nutt
Wiesz co jest jedną z nieodłącznych cech dorosłości? Samotność. W najważniejszych chwilach życia jesteśmy sami. Nikt za Ciebie nie zdecyduje co zrobić. Musisz to wziąć na siebie.
— Monika Szwaja
Reposted fromstopme stopme viaalkohol alkohol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl