Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

9600 3066 500

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viayanek yanek
nutt
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viayanek yanek
nutt
8384 bf40 500
Reposted fromkatsiu katsiu viayanek yanek
nutt

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie viayanek yanek
nutt
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapolciak polciak
nutt
7637 e8ad 500
Playing it Cool (2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viairmelin irmelin
nutt

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viairmelin irmelin
nutt
nutt
1711 82cb 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
nutt
5387 d6ea 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
nutt
9574 cdec
w sedno
Reposted fromwcalezenie wcalezenie viairmelin irmelin
nutt
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viairmelin irmelin
nutt
0469 5a9b 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viayanek yanek
nutt
Reposted fromFlau Flau viayanek yanek
nutt
3062 047e
Reposted fromsponzy sponzy viayanek yanek
nutt
5511 962b
Reposted fromjestemzero jestemzero viayanek yanek
nutt
- Teraz już będzie inaczej, prawda?
- Dlaczego to ciągle powtarzasz?
- Muszę.
- Więc musi być inaczej. 
— M. Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromsplendiid splendiid viayanek yanek
nutt
7991 eac2 500
Reposted fromwronia wronia viayanek yanek
nutt
4410 5a6a
i'm afraid.
Reposted fromlubiepuste lubiepuste viayanek yanek
8540 e0a6 500

 

Reposted fromirmelin irmelin viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl