Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

nutt
6018 c7a5 500
Reposted fromoll oll
nutt
6022 7ead
Reposted fromoll oll
nutt
6031 a15f 500
Reposted fromoll oll
nutt

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo Nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.

— Wisława Szymborska "Trzy słowa najdziwniejsze"
Reposted fromirmelin irmelin viairmelin irmelin
nutt
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viairmelin irmelin
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viairmelin irmelin
nutt
0337 f5c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viairmelin irmelin
nutt
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viairmelin irmelin
Zanim się poddasz - spróbuj.
— (via xwitchell)
nutt
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viapolciak polciak
nutt
Reposted fromLane Lane viapolciak polciak
nutt
2509 0154 500
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viapolciak polciak
nutt
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viapolciak polciak
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viapolciak polciak
nutt
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapolciak polciak
0611 3695 500

submittosubtitles:

Kairo (2001) aka Pulse

Reposted fromLittleJack LittleJack
There was something terrible in me sometimes at night I could see it grinning at me
— William Faulkner, The Sound and The Fury (via antigonick)
Reposted fromLittleJack LittleJack
nutt
4124 42ab 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapolciak polciak
nutt
3017 32fb
Reposted frommalarudapizda malarudapizda viapolciak polciak
nutt
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viapolciak polciak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl