Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

nutt
2901 10ea
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viadivi divi
5246 847c 500
3773 d70f
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viadivi divi
nutt
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viadivi divi
4436 cf41 500

dramatroll:

same. 

Reposted fromSkydelan Skydelan viadivi divi
nutt
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viadivi divi
8279 63da 500
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd viayanek yanek
nutt
4025 33ec
Reposted fromniewychowana niewychowana viayanek yanek
nutt
8997 f490
Reposted fromdoedeer doedeer viadivi divi
nutt
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viadivi divi
3063 6f7b

adventuretime-r:

I’m gonna start making more of these – aren’t they cool?

nutt
7320 06bb
Reposted fromaletodelio aletodelio viadivi divi
nutt
6858 5738 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
nutt
6420 8f6d 500
wbrew wszystkiemu 
Reposted fromarizonadream arizonadream viadivi divi
nutt
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viadivi divi
nutt
2191 7280
Reposted fromNajada Najada viadivi divi
nutt
4540 2b71 500
Fernanda Forte
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi
nutt
Im więcej ktoś wie, tym bardziej nie powiodło mu się w życiu.
— Umberto Eco ‘Temat na pierwszą stronę
Reposted fromgirlfriendinacoma girlfriendinacoma viadivi divi
nutt
2308 73aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
nutt
3334 ca25 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl