Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

nutt
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaDaisy88 Daisy88
nutt
2008: wow I was so stupid last year
2009: wow I was so stupid last year
2010: wow I was so stupid last year
2011: wow I was so stupid last year
2012: wow I was so stupid last year
2013: wow I was so stupid last year
2014: wow I was so stupid last year
2015: wow I was so stupid last year
2016: wow I was so stupid last year
2017: wow I was so stupid last year
to be continued
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaDaisy88 Daisy88
nutt
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua vianowaczi nowaczi
nutt
Wiecie, co tak cholernie mnie boli? Że po tym całym czasie, po milionach starań i dobrych chęci wyszło jak zawsze. Wciąż dowiaduję się, że coś ze mną jest nie tak, nieważne ile z siebie dam. I to frustrujące, bo zawodzę wszystkich wokół, a najbardziej siebie.  Chciałabym być taka, że nie da się o mnie zapomnieć. Chciałabym być kimś wyjątkowym, kimś, kto odciska piętno na ludziach, których spotyka. Kto coś zmienia. Pokazuje inny świat.  Tak mi przykro, że jestem taka jak wszystkie.  Że się denerwuję i płaczę. Że ostatnio z poetyckiej duszy zostało mi tylko rozgoryczenie i smutek. To nie jestem ja. A może właśnie jestem?  Nie chcę, żebym to była ja...
— Cztery Wieki Później
nutt

Polubiłam jego obecność.

Reposted fromduszka666 duszka666 vianowaczi nowaczi
nutt
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianowaczi nowaczi
nutt
Nieważne, kto cię zranił. Ważne, kto sprawił, że znów się uśmiechasz.
— Evanna Shamrock
Reposted fromnaturalginger naturalginger vialanuch lanuch
nutt
0502 8cf3
Reposted fromdunkellicht dunkellicht vialanuch lanuch
nutt
Bo łatwo się z tobą przebywa. Bo jesteś, jaka jesteś. Tak wielu ludzi wysysa życie ze wszystkich, którzy ich otaczają, ale nie ty. Dajesz ludziom siłę, tylko będąc sobą.
— Matthew Quick
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaMsChocolate MsChocolate
nutt
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viasalato salato
nutt
0384 81c3 500
Reposted fromjrb jrb viamysweetheartt mysweetheartt
4777 9d3d 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viafiurka fiurka
My God, my God, whose performance am I watching? How many people am I? Who am I? What is this space between myself and myself?
Fernando Pessoa, from The Book of Disquiet (via echymosis)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianyaako nyaako
9844 7ab9
8437 cba8 500

Czasami jest coś łatwiej napisać niż powiedzieć

Mosty Warszawskie. Wrocław, 2017. 

nutt
2465 870d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viawtx wtx
nutt
4335 efe7
Reposted fromscorpix scorpix viasalato salato
nutt

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
nutt
1155 6e0a 500
nutt
0127 bbd6 500
Beckett
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viafuchs fuchs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl