Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2020

4850 d575
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadivi divi
nutt
5054 922f 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viadivi divi
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
nutt
4744 008e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
nutt
2345 6046 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viadivi divi
nutt
2419 ae45 500
Reposted fromvouslelune vouslelune viadivi divi
nutt
7335 6536
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viadivi divi
nutt
Aby dwie osoby potrafiły ze sobą przetrwać życie, potrzebna jest szczerość, sztuka kompromisu, zaufanie. I poczucie humoru. To bardzo ważne, by umieć się razem śmiać. Gdy ludzie tego nie potrafią, są zagubieni.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted frommaybeyou maybeyou viadivi divi
nutt
3209 6cf7
Reposted fromlambadada lambadada viadivi divi
nutt
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
nutt
3461 9e36 500
Reposted frommalice malice viadivi divi
nutt
0140 a844 500
Reposted fromteijakool teijakool viadivi divi
nutt
4383 4fee
Reposted frommaybeyou maybeyou viadivi divi
nutt
0606 4dd9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
nutt
0001 f248
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
nutt
Bo najgorszym błędem jest odejście od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz viadivi divi
nutt
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viadivi divi
nutt
6496 b4c9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
nutt
3095 e3e0 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viadivi divi
nutt
2698 9467
Reposted fromcarmenluna carmenluna viadivi divi
nutt
1357 3584 500
Właśnie tego chcemy. 
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...