Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2020

nutt

Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. 
Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: 
kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość.
Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens.

— Grażyna Jagielska
Reposted fromyourtitle yourtitle viasoundofsilence soundofsilence
nutt
0043 91d7 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
nutt
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
nutt
8778 c132 500
Reposted fromdivi divi
nutt
4423 bdb8 500
Reposted fromconopec conopec viadivi divi
nutt
8568 4b93 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
nutt
4687 7a21
Reposted fromtichga tichga viadivi divi
nutt
2245 8c57 500
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
nutt
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
nutt
7323 c9d0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadivi divi
nutt
7320 0ed7 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadivi divi
nutt
4965 b0c9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viadivi divi
8508 46f5
Reposted fromcourtney97 courtney97 viadivi divi
nutt
5993 91b2 500
Reposted fromdotmariusz dotmariusz viadivi divi
nutt
6558 d6aa
Reposted fromSturmUndDrang SturmUndDrang viadivi divi
nutt
Nie powinieneś się zniechęcać tylko dlatego, że nie zawsze jest pięknie.
— Jonathan Franzen - "Wolność"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
6092 ef63
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
nutt
2779 1cbb
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viairmelin irmelin
nutt
Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoundofsilence soundofsilence

January 26 2020

nutt
7128 0da6 500
via Żurnalista.pl
Reposted bylinasakuraaizualevaenerle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl